Slide LÄS MER FRÅN POLYESTER PET PLAST HÅLLBAR PRODUKTION - HÅLLBAR FRAMTID LÄS MER Nonwovenprodukter En av Skandinaviens ledande producenter av nonwoven produkter

Sporda Nonwoven AB

Sporda Nonwoven är en av Skandinaviens ledande producenter av nonwovenprodukter. Vår process kan liknas vid en processindustri med ett kontinuerligt flöde från råvara till färdig produkt.
null
null
null