+46 (0)371-52 33 50 info@spordanonwoven.se

Filtration

Andas renare luft. Våra filter används till andningsmasker, luftfilter och ventilationsfiler.

Personliga skydd

Våra filterprodukter bearbetas ofta vidare av våra kunder och blir exempelvis personliga skydd som används som andningsskydd.

Industri

Våra nonwovenprodukter används i olika filtertilläpningar inom industrin, till plana filter i kassetter till olika typer av påsfilter.

ISO 9001

Vår produktion är certifierad enligt ISO 9001 – en garanti för vår höga kvalitet.

Vilka produktegenskaper efterfrågar du?

När det gäller filterprodukter är så gott som hela vårt produktutbud kundorderstyrt. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med kunden för att få ett filter med de rätta egenskaperna. Filtern tillverkas av PET och/eller PLA fibrer. Det är också vanligt att vi använder färgade fibrer på ett ytskikt för att ge färgkoder.

 

 

 

Hur kan vi hjälpa dig?