Kvalitet, miljö och utveckling

Hållbarhet som hög kvalitet råvara gör oss till en ledande producent

Kvalitet och Miljö

Att ha ett miljötänk i allt vi gör är en självklarhet för oss när vi utvecklar, producerar och marknadsför våra produkter.

Det är lika självklart att vi vill att våra produkter och tjänster skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle.
Vi vill driva utvecklingen på kvalitets- och miljöområdet framåt för att därigenom optimera resursanvändning och på så sätt minska vår miljöpåverkan.

Ett led i detta är att vi försöker ta tillvara så mycket spillmaterial som möjligt, inte bara internt utan även spill från våra kunder. Därför kan vi idag erbjuda ett flertal produkter med hög andel återvunnet med bra egenskaper.

Vi på Sporda tror att ett aktivt kvalitets- och miljöarbete ökar kundtillfredsställelsen.

Utveckling

Att skapa kundunika produkter är vardagsmat för oss. Vi är gärna med tidigt i utvecklingsfasen och bidrar med vår know-how och materialval för att bäst optimera produkten när det gäller kostnader, kvalitet- och miljöhänseende.

Vi är ett teknikorienterat företag som förutom produktutveckling, även utvecklar vår produktion för att få en så rationell process som möjligt.

Grunden i vår verksamhet är återvunna material där hållbarhet och materialutveckling har en central del.