Upptäck Sporda Nonwoven!

Nonwovenprodukter i hög kvalitet från en av Skandinaviens ledande producenter.

Vår tillverkningsprocess

Sporda Nonwoven är en av Skandinaviens ledande producenter av nonwovenprodukter. Vår process kan liknas vid en processindustri med ett kontinuerligt flöde från råvara till färdig produkt. Delar av vår process beskrivs i bildspelet nedan.

Råvarulager. Balar med ull, bomull, hampa och syntetfibrer.

Grovfördelning av råvara. Den ihoppressade råvaran från balarna grovfördelas.

Finfördelning av råvara. Här finfördelas råvaran för vidare transport i ett slutet rörsystem till vår tillverkningsprocess.

Valsning. Fibrerna kardas av roterande valsar och bildar en ”matta”. I tillverkningsprocessen läggs det flera lager av denna beroende på hur tätt och hur tjockt material som ska tillverkas.

Vår processlinje övervakas ständigt och är datorstyrd.

Nonwovenprodukten som består av flera lager som antingen pressas och binds samman genom en värmebehandling, så kallad thermobonding, eller så använder man mekanisk nålning, där mängder av nålar med hullingar penetrerar materialet och fibrerna binds då samman.

Vidare i processen så pressas materialet samman under värme för att få den önskade densiteten och tjockleken. Därefter kantskärs material och rullas upp.

Rullarna plastas och läggs på lager i avvaktan på leverans.

Det blir allt vanligare att vi levererar material i ark till kunderna för att det på så sätt kan användas direkt i kundens tillverkningsprocess. Sporda Nonwoven erbjuder också stansade och figurformade produkter via samarbete med underleverantörer.

Leveranser i närområdet går med egen bil. Större och längre leveranser går med erfarna speditörer för att garantera säkra leveranser.