Termobundet

Fibern binds ihop med värme

Mjukt och absorberande

Här är användningsområdena många. Isolering, filterprodukter som används i allt från andningsmasker till ventilationsanläggningar. Ljudabsorbenter till de flesta miljöer som exempel akustikskärmar eller avdelare i öppna kontorslandskap, vägghängda paneler osv. Vår termobundna nonwoven levereras på rulle eller i arkform och kan fås i olika storlekar och tjocklekar.

Då vi även har en egen digital skärmaskin löser vi även färdigskurna bitar.

PERSONLIGA SKYDD

Våra filterprodukter bearbetas ofta vidare av våra kunder och blir exempelvis personliga skydd som används som andningsskydd.

INDUSTRI

Våra nonwovenprodukter används i olika filtertillämpningar inom industrin, till plana filter i kassetter till olika typer av påsfilter.

Vilka produktegenskaper efterfrågar du?

När det gäller filterprodukter är så gott som hela vårt produktutbud kundorderstyrt. Utvecklingsarbetet sker i nära sam­arbete med kunden för att få ett filter med de rätta egenskaperna. Filtern tillverkas av PET och/eller PLA fibrer. Det är också vanligt att vi använder färgade fibrer på ett ytskikt för att ge färgkoder.

ISO 9001

Vår produktion är certifierad enligt ISO 9001 – en garanti för vår höga kvalitet.