Sporda Nonwoven sluter cirkeln med Airlay-teknologi

Pressmeddelande | Sporda, Sverige | 2021-10-06
Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd som avsätts till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med Länsstyrelserna.

Sporda Nonwoven sluter cirkeln med Airlay-teknologi

Sporda Nonwoven har via ansökan till Klimatklivet beviljats stöd för en investering i Airlay-teknologi.

Jonas Rylander, delägare och vd för Sporda Nonwoven berättar:
– Det här är den första Airlay-processen i sitt slag i Sverige och det är ett efterfrågat teknologiskt framsteg för de hållbarhetsdiskussioner som pågår för vår bransch just nu. Med hjälp från Naturvårdsverket via Klimatklivet fick vi möjlighet att genomföra investeringen. Det är precis den här typen av stödåtgärder som behövs för att industrin ska kunna genomföra grön omställning genom investeringar.

Pressrelease Sporda Nonwoven - Jonas Rylander - Pressmeddelande

Jonas Rylander, VD

Vad innebär Airlay-teknologin?

Enkelt förklarat använder Airlay-teknologin luft för att hantera textila fiber i stället för traditionell mekanisk bearbetning. Den nya tekniken medför att man blir obunden till storleken på fibern och att man får möjlighet att använda även grov återvunnen textilfiber. Detta sammantaget innebär att nyttjandegraden ökar med 100 procent och att tekniken i allra högsta grad främjar hållbarhet. Den nya produktionsteknologin är extremt flexibel och öppnar för möjligheter att använda textilspill från post-konsumentflödet.

Sammantaget är detta produktionsegenskaper som tilltalar Klimatklivet. De investerade medlen ska nämligen ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

 

Hur viktig är den nya investeringen ur hållbarhetsperspektiv?

Vägen till den lilla orten Sporda slingrar sig fram genom jordbruksmark och skog. Alldeles utanför husknuten vid ett besök hos Sporda Nonwoven finns bokskogar, hagar och sjöar.

Jonas Rylander, berättar:
– Idag består 80 procent av vår tillverkning av återvunnen fiber eller naturfiber och vi återvinner 10 ton fiber varje månad. Detta är dock ingen ny företeelse för oss. Redan vid starten 1939 bestod tillverkningen av vadd för sängtillverkning och madrasskonfektion. Den textila vadden skapades även då med hjälp av återvunnen fiber.

Som kuriosa kan jag berätta att många av de kunder som under flera decennier har köpt naturmaterial av oss för sin sängproduktion, de finns kvar. Det känns roligt att vi kan erbjuda dem en modernisering av detta slag.

Samtidigt har nya bekantskaper visat att det finns ett stort återvinningsbehov inom tillverkningsindustrin, återvinning som vi nu kan erbjuda praktiska lösningar till. Airlay-investeringen innebär också att vi får möjlighet till ännu ett viktigt steg – vi kommer att kunna återvinna utsorterad textil från post-konsumentflödet. Material som idag skickas som brännbart avfall. Så ja, investeringen är jätteviktig ur ett hållbarhetsperspektiv.

Sporda Nonwoven AB - Airlaid-teknik

Med Airlay-teknologin kan vi öka utnyttjandegraden av återvunnet material

Sporda Nonwoven är en av Skandinaviens ledande tillverkare av textila material och leder utvecklingen av hållbara nonwoven produkter. I över 80 år har företaget funnits i den lilla byn Sporda. En trakt präglad av bördigt jordbrukslandskap, löv- och barrskogar, sjöar och småländsk envetenhet. Mången sten har plöjts upp ur jorden och stengärdesgårdarna kring betesmarkerna är otaliga. All tillverkning sker i fabriken i Sporda. Produkterna ska leva upp till värdegrunden hållbart, formbart och underbart.
Vill du veta mer? Kontakta Jonas Rylander,
jonas.rylander@spordanonswoven.se
0371-52 33 51

Ladda ner pressmeddelande

spordanonwoven.se