Sporda Nonwovens nya fastighet i Värnamo börjar ta form

Den nya spännande airlay-teknologin kräver utrymme. Utrymme som inte finns i Spordas nuvarande lokaler och därför har en ny fastighet börjat att byggas.

Sporda Nonwovens nya fastighet i Värnamo börjar ta form

Med ett strategiskt geografiskt läge utmed E4:an och riksväg 27 kan du nu skönja det som ska bli Sporda Nonwovens nya lokaler. Nivika Fastigheter bygger produktionshall, lagerhall och tillhörande kontor och personalutrymmen. Alltihop med design av BSV Arkitekter & Ingenjörer.

Jonas Rylander, vd på Sporda Nonwoven, överger ni era nuvarande lokaler i Sporda?
”Nej, inte alls. Vi kommer att ha produktion på två orter. Den nya airlay-linjen centreras till Värnamo och industriområdet Bredasten. I Sporda fortsätter vi att producera det material som ingår i vårt erbjudande idag.”

Hur stor blir tillverkningsytan i Värnamo?
”Det handlar om en lokalyta på 4 800 kvadratmeter. Skulle vi behöva expandera så har vi tillgång till en tomtyta på ca 15 000 kvadratmeter, så framtiden är säkrad för en bra bit framöver.”

Vad kan du berätta mer om bygget?
”Hela fastigheten får en hög hållbarhetsprofil vilket går hand i hand med vårt miljöfokus. Till exempel kommer energiförbrukningen att vara endast 80 procent av Boverkets Byggregler (BBR). Fastigheten förses också med en solcellsanläggning och laddningsplatser. Denna utökade produktionskapacitet har beviljats med hjälp av Naturvårdsverkets projekt Klimatklivet (läs mer om Sporda Nonwoven, Klimatklivet och Airlay-teknologi).”

Kort sagt betyder bygget att vi satsar ytterligare för att kraftigt minska vårt utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser genom att investera i en ny produktionslinje där man kan använda textilspill som råvara. Det känns naturligtvis mycket bra ur flera aspekter.

Vad händer just nu på byggarbetsplatsen?
”Markarbetet påbörjades i februari 2022 och nu är vi framme vid etapp 1. Etapp 1 innebär uppförande av maskinhall. Etapp 2 innebär uppförande av lagerbyggnad och etapp 3 är kontorsdelen.”

Så om du preciserar bygget ytterligare?

Etapp 1
Vecka 24 – Stomresning
Vecka 25 – Takläggning och montering av väggpaneler
Vecka 27 – Gjutning av golv

Etapp 1 beräknas vara klar i oktober 2022 då den nya produktionslinjen anländer.

Etapp 2
Vecka 25 – Gjutning av plintar med mål att påbörja stomresning under vecka 27–28.

Vill du veta mer om bygget?
Kontakta Jonas Rylander,
jonas.rylander@spordanonswoven.se
0371-52 33 51

spordanonwoven.se