Miljö & Hållbarhet

Vi har alltid haft ett särskilt förhållande till naturen på Sporda. Den lilla orten där fabriken är belägen är för många en anonym plats. Härifrån sett förstår man ganska snabbt att vi är ett med naturen.

Hela 80 procent av vår tillverkning består av återvunnen fiber eller naturfiber och vi återvinner 10 ton fiber varje månad!

Tryggt med Oeko-Tex® 100-märkning

OEKO-TEX® 100 är ett oberoende globalt test- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled. Certifieringen innebär att textilen i den färdiga produkten är fri från ohälsosamma kemikalier. Ladda ner certifikaten

Samtliga produkter i Spordas sortiment är märkta med Oeko-Tex® 100, de enda undantagen är fiber från hampa och industritextilspill.

Spordas miljöengagemang

Spordas historia börjar 1939 och det är också starten för vårt miljöengagemang. Vi har med andra ord lång erfarenhet av hållbarhetsfokus. Från början handlade det mera om att Spordafabriken delade samma tomt som ägarfamiljen men under senare år har miljöfrågan fått ett allt större, och välbehövligt, utrymme i samhället i stort. Även ur ett globalt perspektiv.

Sedan 1 januari 2016 finns Agenda 2030 och FN:s Globala mål som gemensam plattform för all världens länder. Processen har genomförts tillsammans med representanter från regeringar, privata sektorn, forskare och civilsamhället över hela världen. 10 miljoner människor gav sin röst genom MyWorld2015 och fram till år 2030 kan du göra din röst hörd gällande Globala målen i MyWorld2030.

Sporda arbetar med FN:s Globala mål

Vi på Sporda har anammat fem av FN:s globala mål och även gjort dem till våra egna.

Sporda Nonwoven AB - FN Globala mål 2030

Jämställdhet

Anställda hos Sporda Nonwoven AB skall behandlas lika och ges samma möjligheter till personlig utveckling oavsett kön, etnicitet eller livsåskådning. Företagsledningen tar ansvar i att tillse att medarbetare behandlas och behandlar varandra lika, att anställda värderas lika utifrån deras personliga kapacitet och kompetenser vad gäller anställning, arbetsuppgifter, personliga utveckling och lönesättning. För detta har vi en jämställdhetsplan som arbetas efter.

Mångsidigheten i vår personalstyrka och inom vår ledning ifråga om erfarenheter och olikheter i synsätt är en styrka för vår verksamhet som bidrar till ständiga förbättringar.

Läs mer hos FN.

Sporda Nonwoven AB - FN Globala mål 2030

Hållbar energi för alla

För att bedriva verksamhet på ett hållbart sätt är det en förutsättning för företaget att handla kraft- och värme från förnybar elproduktion såsom vind- och vattenkraft. Våra maskiner drivs av varvtalsstyrda elmotorer för att säkerställa att vi inte använder mer energi än nödvändigt. Vid nya investeringar är energiförbrukning en ledande bedömningspunkt för vårt beslut. I led med ständiga förbättringar beivrar vi marknadens bästa erbjudanden utifrån både produktionstekniska prestanda och hållbarhetssynpunkt.

Läs mer hos FN.

Sporda Nonwoven AB - FN Globala mål 2030

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Att arbeta med hållbara råmaterial utifrån återvunnet material och naturmaterial är hjärtat för vår verksamhet ända sedan begynnelsen 1939. Det innebär att vi står väl rustade i vårt arbetssätt och i våra erbjudanden för befintliga produkter såväl som nyutveckling av produkter gentemot omvärldens behov av omställning. Vår orubbliga erbjudande påbjuder kunden att göra ett hållbart val med oss.

Vi ställer krav på transportbolag att använda EUR6-klassade fordon. Vår egen fordonsflotta ställer om till eldrivna motorer eller ladd-hybrider. Vi har växlat upp vår digitala närvaro och erbjuder våra kunder möjlighet till videosamtal med oss när så är lämpligt, vilket innebär ökad effektivitet, ökad tillgänglighet såväl som minskade CO₂-utsläpp vad gäller vår trafikbelastning. Vi erbjuder våra medarbetare möjlighet till hemma-kontor när så är lämpligt.

Läs mer hos FN.

Sporda Nonwoven AB - FN Globala mål 2030

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vår produktion är fri från kemiska tillsatser för våra produkter, till följd av våra teknologier som enbart nyttjar värme och mekanisk bearbetning i sina tillverkningssteg. Vi återvinner cirka 80% av eget material från restprodukter i egna processer in-house, med stadig målsättning att nå 100%. Utöver detta är vår målsättning att möjliggöra omsättning av vår marknads överskottsmaterial samt i förlängningen också vår del i slutkonsumentens produkt. Vi använder el från förnyelsebar elproduktion såsom vind- och vattenkraft.

Läs mer hos FN.

Sporda Nonwoven AB - FN Globala mål 2030

Bekämpa klimatförändringarna

Vår förtjänst och vårt arv till eftervärlden påverkas av möjliggörandet av hållbar konsumtion. Det är vår idé att utveckla textila nonwoven-produkter utifrån hållbara material och processer och påverka våra kunders beslutsprocesser till att använda våra material till bättre produkter för en bättre framtid. Vi har både kompetensen och förmånen att kunna få upplysa vår marknad om att detta är görbart både genom återvunna syntetfiber såsom återvunnen PET, regenererade material, återvinningsbara material, komposterbara material och naturmaterial från djur- och växtriket. Vi följer noga utvecklingen både vad gäller bioinnovationer med cellulosabaserade material såväl som miljöpåverkan utifrån anskaffandet och framställningen av naturfiber. Våra leverantörer delar samma vision som vi och vi stiftar gärna nya bekantskaper. Vi vet mycket väl att ytan inte är allt.

Läs mer hos FN.

Jämställdhet
Sporda Nonwoven AB - FN Globala mål 2030

Jämställdhet

Anställda hos Sporda Nonwoven AB skall behandlas lika och ges samma möjligheter till personlig utveckling oavsett kön, etnicitet eller livsåskådning. Företagsledningen tar ansvar i att tillse att medarbetare behandlas och behandlar varandra lika, att anställda värderas lika utifrån deras personliga kapacitet och kompetenser vad gäller anställning, arbetsuppgifter, personliga utveckling och lönesättning. För detta har vi en jämställdhetsplan som arbetas efter.

Mångsidigheten i vår personalstyrka och inom vår ledning ifråga om erfarenheter och olikheter i synsätt är en styrka för vår verksamhet som bidrar till ständiga förbättringar.

Läs mer hos FN.

Hållbar energi
Sporda Nonwoven AB - FN Globala mål 2030

Hållbar energi för alla

För att bedriva verksamhet på ett hållbart sätt är det en förutsättning för företaget att handla kraft- och värme från förnybar elproduktion såsom vind- och vattenkraft. Våra maskiner drivs av varvtalsstyrda elmotorer för att säkerställa att vi inte använder mer energi än nödvändigt. Vid nya investeringar är energiförbrukning en ledande bedömningspunkt för vårt beslut. I led med ständiga förbättringar beivrar vi marknadens bästa erbjudanden utifrån både produktionstekniska prestanda och hållbarhetssynpunkt.

Läs mer hos FN.

Hållbarhet
Sporda Nonwoven AB - FN Globala mål 2030

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Att arbeta med hållbara råmaterial utifrån återvunnet material och naturmaterial är hjärtat för vår verksamhet ända sedan begynnelsen 1939. Det innebär att vi står väl rustade i vårt arbetssätt och i våra erbjudanden för befintliga produkter såväl som nyutveckling av produkter gentemot omvärldens behov av omställning. Vår orubbliga erbjudande påbjuder kunden att göra ett hållbart val med oss.

Vi ställer krav på transportbolag att använda EUR6-klassade fordon. Vår egen fordonsflotta ställer om till eldrivna motorer eller ladd-hybrider. Vi har växlat upp vår digitala närvaro och erbjuder våra kunder möjlighet till videosamtal med oss när så är lämpligt, vilket innebär ökad effektivitet, ökad tillgänglighet såväl som minskade CO₂-utsläpp vad gäller vår trafikbelastning. Vi erbjuder våra medarbetare möjlighet till hemma-kontor när så är lämpligt.

Läs mer hos FN.

Hållbar produktion
Sporda Nonwoven AB - FN Globala mål 2030

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vår produktion är fri från kemiska tillsatser för våra produkter, till följd av våra teknologier som enbart nyttjar värme och mekanisk bearbetning i sina tillverkningssteg. Vi återvinner cirka 80% av eget material från restprodukter i egna processer in-house, med stadig målsättning att nå 100%. Utöver detta är vår målsättning att möjliggöra omsättning av vår marknads överskottsmaterial samt i förlängningen också vår del i slutkonsumentens produkt. Vi använder el från förnyelsebar elproduktion såsom vind- och vattenkraft.

Läs mer hos FN.

Klimatförändringarna
Sporda Nonwoven AB - FN Globala mål 2030

Bekämpa klimatförändringarna

Vår förtjänst och vårt arv till eftervärlden påverkas av möjliggörandet av hållbar konsumtion. Det är vår idé att utveckla textila nonwoven-produkter utifrån hållbara material och processer och påverka våra kunders beslutsprocesser till att använda våra material till bättre produkter för en bättre framtid. Vi har både kompetensen och förmånen att kunna få upplysa vår marknad om att detta är görbart både genom återvunna syntetfiber såsom återvunnen PET, regenererade material, återvinningsbara material, komposterbara material och naturmaterial från djur- och växtriket. Vi följer noga utvecklingen både vad gäller bioinnovationer med cellulosabaserade material såväl som miljöpåverkan utifrån anskaffandet och framställningen av naturfiber. Våra leverantörer delar samma vision som vi och vi stiftar gärna nya bekantskaper. Vi vet mycket väl att ytan inte är allt.

Läs mer hos FN.

Sporda Nonwoven AB - FN Globala Målen 2030

Tillbaka till Toppen ↥

null

Boka möte

med Sporda
null

Vill du ta del av Spordas

miljötankar?
null

Företaget Sporda Nonwoven

– vilka är vi?

spordanonwoven.se