Sporda kan tillverka nonwoven av riven textil

Gissa hur många liter vatten det går åt för att producera ett par nya jeans? 12 000 liter! (källa Konsumentverket). Enligt Konsumentverket tillkommer även 1,5 kg kemikalier och 10 kg växthusgaser för varje par nyproducerade jeans. Med detta i åtanke är det inte konstigt att det pratas om producentansvar och återvinning av kläder.

Sporda kan tillverka nonwoven av riven textil

Genom att vara medveten, använda kläderna längre, köpa second hand, laga istället för att köpa nytt och skänka kläder du har tröttnat på så bidrar du som konsument till ett minskat klimatavtryck. Men företagen då? Vad kan vi göra? Vi får förbereda oss på ett stundande lagkrav innehållande producentansvar och textil återvinning.

Nya lagar och system är på gång för textil återvinning
Enligt OmVärlden, Sveriges ledande magasin om globala frågor, slängs nio kilo textilier per person och år inom EU. För att kläder och textilier inte ska hamna i soporna (och brännas) kräver EU förutom producentansvar även att alla medlemsländer ska ha lagar och system för textil återvinning. Och det är inte långt borta – redan år 2025 ska allt vara på plats. Känns detta som nyhet för dig? Tja, Sveriges beslut dröjer.

Birgitta Losman, forskare vid Textilhögskolan i Borås, fick i uppgift av Sveriges regering att utreda frågan om producentansvar. Ett förslag presenterades i december 2020 och förhoppningen var att de nya lagkraven skulle gälla redan från 2024 eftersom Sverige gärna ville ses som ett föregångsland. Så här kommenterar Birgitta Losman i en intervju med OmVärlden:
”Sverige har tappat ledartröjan i den här frågan nu, vilket är lite tråkigt när det finns ett färdigt förslag som backas upp av näringslivet och som är förankrat även hos ideella aktörer. I stället har man ruvat på utredningen i ett och ett halvt år nu”.

Sporda Nonwoven först i Sverige med Airlay-teknologin
När Sveriges lagförslag för textil återvinning är klart, så kommer vi på Sporda Nonwoven att vara redo. Med hjälp av Klimatklivet har vi utrustat vår nya anläggning i Värnamo med airlay-teknologi. Vi är först i Sverige med denna process. Satsningen på denna typ av produktionslinje innebär att vi kan använda textilt spill som råvara.

Sporda Nonwoven AB - Airlaid-teknik
Finns det möjligheter för svensk etablering av mekaniskt textil återvinning?
Sporda Nonwoven deltar i flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt med svensk miljö i fokus. Ett av dem är innovationsprojektet Circular Textile Innovations (CITEX) där BioInnovations en gång för alla vill ta reda på om det är möjligt att etablera en storskalig svensk anläggning för mekanisk återvinning av textil. För trots att efterfrågan för återvunnen textil konstant ökar, så finns idag ingen anläggning för textilåtervinning.

Pressrelease Sporda Nonwoven - Jonas Rylander - Pressmeddelande
Sporda hoppas på en svensk leverantör av textilt spill
Jonas Rylander, vd på Sporda Nonwoven, ser positivt på en eventuell etablering av en svensk aktör för återvunnen textil. I artikeln på BioInnavations webbplats berättar han:

”Investeringen ökar vårt behov av textilspill. För att jobba hållbart vill vi köpa råvaran från närområdet men den möjligheten finns inte idag utan vi måste importera. Som jag ser det brottas vi med två stora utmaningar. Dels behövs en egen certifiering för återvunnen textil. Vi kan aldrig med 100 % säkerhet specificera produktens innehåll och dagens lagkrav är ett hinder för att tillverka mer högvärdiga produkter av återvunnet. Det andra är att den här sortens återvinningsfabrik måste vara rejält storskalig och ha kunder i olika segment. Vi som tillverkar nonwoven köper och gör bra produkter av de lågvärdiga fibrerna, därutöver behövs det också kunder som köper de dyrare fibrerna. Vår målsättning står fast: om inte alltför många år har vi en svensk leverantör av textilfibrer. Kanske kan det här projektet bidra till det.”

Vill du veta mer om vår satsning på textil råvara eller har du andra frågor som rör vår produktion?

Kontakta oss gärna. Våra kontaktuppgifter hittar du här

spordanonwoven.se