Nordisk textilåtervinning blir verklighet

År 2025 införs producentansvar på textil. Det innebär att det kommer finnas krav på att textil kommer att samlas in, återanvändas eller återvinnas till nya produkter.

Sporda tillverkar nonwoven av återvunnen textil

Alla medlemsländer i EU ska senast år 2025 ha infört system och lagar för textil återvinning (något som vi informerat om i en tidigare artikel). Ett efterlängtat beslut tycker vi. Det tycker man i Finland också.

Sporda har inlett ett samarbete med Rester Oy, som har byggt upp Nordens första anläggning för pre-konsument textil. Anläggningen är belägen i Paimio, sydvästra Finland. Hos Rester skapas nytt liv för nordisk textilfiber med hjälp av mekanisk återvinning. Det innebär återvinning av insamlade och sorterade primärspillvaror vilket är särskilt goda nyheter för Sporda Nonwoven.

Jonas Rylander på Sporda Nonwoven förklarar enkelt vad detta innebär:

Nu finns ett första nordiskt alternativ till mekanisk fiberåtervinning och det ger oss lokala fördelar och fler möjligheter till cirkulär produktutveckling med allt vad det innebär för försäljningen och projekten.

Det är framför allt vissa Fiberspring®-produkter som drar nytta av det här. Fiberspring® är material som används för olika slags isolering och som ljudabsorbenter bland annat, och just nu testar vi gränserna för vad fibern går att använda till i fler avseenden också.”

I slutet av förra året fick Sporda Nonwoven AB beviljat stöd genom Klimatklivet som ledde till investeringen i Airlay-teknologi och en helt ny fabrik i Värnamo. Den nya byggnaden finns redan på plats medan maskinlinjen beräknas vara i normal drift under andra kvartalet 2023. Jonas Rylander kommenterar det så här:

”Vi utökar vår kapacitet så vi kommer att behöva flera bra leverantörer och ser såklart bara positivt på detta. Vår nya fabrik i Värnamo kommer vara väl anpassad för materialleveranser från Rester och redan nu pågår produktutvärdering i gemensamma projekt tillsammans med dem.”

Visste du det här om mekanisk återvinning?

Mekanisk återvinning till fiber innebär att en uttjänt textilvara eller restprodukter från textiltillverkning sönderdelas till fiber. Knappar och dragkedjor avlägsnas och det textila materialet bearbetas vidare i en särskild process. Där öppnas fibrerna upp och återvinns i fraktioner som kan användas till nya produkter igen.

Har du ett textilt restflöde från din verksamhet som du tror kan komma till annan nytta?

Hör av dig till Rester Oy

spordanonwoven.se